English | मराठी

आपत्कालीन क्रमांक: +९१ - ७४४७७११११० व्हाट्सअँप: +९१ - ७०५७६७२२२७

sp.raigad[at]mahapolice[dot]gov[dot]in

संपर्क

पोलिस अधीक्षक
जिल्हा कार्यालय, रायगड
येथे आणि पी.ओ. - अलिबाग,
जिल्हा - रायगड
पिन - 402 201
महाराष्ट्र

दूरध्वनी क्रमांक
Sp. Raigad: 02141 222093
Add. Sp. Raigad: 02141 228530
DYSP HQ: 02141 222007
Control Room: 02141 222100
Security Branch: 02141 222227