English | मराठी

आपत्कालीन क्रमांक: +९१ - ७४४७७११११० व्हाट्सअँप: +९१ - ७०५७६७२२२७

sp.raigad[at]mahapolice[dot]gov[dot]in

आमच्या विषयी

 

१८७० मध्ये नवाबांनी केलेल्या कराराच्या चौथ्या लेखात एक पोलिस दल आयोजित करण्यात आले आहे. १८८० पर्यंत तेथे दोन प्रकारच्या पोलिस, साठ राज्य पोलिस आणि बत्तीस जेल पोलिस होते. दोघेही कारभारी , मजिस्ट्रेट आणि हेड कॉन्स्टेबल यांच्या ताब्यात होते. १८८० मध्ये पोलिसांचे दोन विभाग एकामध्ये सामील झाले होते, बत्तीस ते अठ्ठावीस लोक कमी झाले आणि त्यातील सर्वजण ड्रिल केले आणि सहाय्यक राजकीय एजंटच्या ताब्यात गेले. १८८५ साली रायगड जिल्हा पोलीस दल नंतर कोलाबा जिल्हा पोलीस दल अस्तित्वात आला. आता रायगड जिल्हा पोलीस दलमध्ये २८ पोलीस ठाणे १५ महसूल ताहसील तालुका दर्शवितात.

 

 

hit counter